Tagged: Зачарована Десна

ПРИРОДА У КІНОПОВІСТІ О. ДОВЖЕНКА «ЗАЧАРОВАНА ДЕСНА»

Кіноповість «Зачарована Десна» — багатоплановий, багатопроблемний твір. Але над усім цим возвеличується образ природи, проблема сто­сунків людини і природи, благотворного впливу її краси на...

ЖИТТЄВА ПРАВДА І РОМАНТИЗМ У КІНОПОВІСТІ О. ДОВЖЕНКА «ЗАЧАРОВАНА ДЕСНА»

План I. Джерела становлення особистості письменника і його таланту. II. Поетичне відображення духовного багатства й бідності трудів­ників села — земляків і родичів письменника. 1....

СПОВІДЬ ДУШІ МИТЦЯ У КІНОПОВІСТІ О. ДОВЖЕНКА «ЗАЧАРОВАНА ДЕСНА»

У кожної людини, мабуть, настає така пора, коли виринають у па­м’яті найпривабливіші образи дитинства, згадуються дорогі, але далекі тепер люди, і вона намагається «усвідомити...

МОРАЛЬНА КРАСА І ДУХОВНА ВЕЛИЧ ЛЮДИНИ У КІНОПОВІСТІ О. ДОВЖЕНКА «ЗАЧАРОВАНА ДЕСНА»

Мабуть, природа вклала в Олександра Довженка ще змалку стільки оптимізму, що він бачив у світі тільки неповторну красу, а все потворне, зле відкидав від...

Моральна краса i духовна велич людини у кiноповiстi Олександра Довженка “Зачарована Десна”

Моральна краса i духовна велич людини у кiноповiстi Олександра Довженка “Зачарована Десна” Всi ми родом з дитинства. Вiд того, який свiт i якi люди...

Людина землi у фiлософському осмисленнi Олександра Довженка (за кiноповiстю “Зачарована Десна”)

Людина землi у фiлософському осмисленнi Олександра Довженка (за кiноповiстю “Зачарована Десна”) О. Довженко великий не тiльки як режисер, а й як публiцист i письменник,...

“Благословенна будь, моя Десно” (за кiноповiстю Олександра Довженка “Зачарована Десна”)

“Благословенна будь, моя Десно” (за кiноповiстю Олександра Довженка “Зачарована Десна”) Кiноповiсть “Зачарована Десна” сповнена глибоких роздумiв прожиття дореволюцiйного українського села. Це лiтопис вiдкриття селянським...