Tagged: Геракліт

Стихійна діалектика (Геракліт)

Геракліт з Ефеса зробив якісно но­вий крок у філософії. Його називають засновником першої фо­рми філософської діалектики. Він вважав, що світ перебуває в постійному розвитку...

9.6. Закони розвитку буття

Поняття діалектики в історії філософії використовувалось у різних значеннях. Сократ розглядав діалектику як мистецтво виявлення істини шляхом зіткнення протилежних думок, спосіб ведення бесіди /звідси...

2.5.1. Рання грецька філософія

Досократики. Родоначальником ранньогрецької філософії був Фалес /близько 624-547 р. до н.е./ – представник мілетської школи, його небезпідставно вважають першим астрономом. Він вирахував дні сонцестояння...

2.5. Антична філософія

Історія античної філософії охоплює більше тисячі років. В її розвитку виділяють три основні періоди. Перший – період ранньогрецької філософії – охоплює епоху від виникнення...