Category: Українська мова

Лексика з погляду значення: синоніми, антоніми, омоніми, пароніми

Слова повнозначні й неповнозначні Повнозначні (самостійні) Неповнозначні (службові) Слова, що мають лексичне значення, виражаючи його основою й виконуючи в мові функцію називання предметів, дій,...

Лексикологія

Лексикологія (від гр. lexis — слово та logos — учення) — розділ мовознавства, який вивчає словниковий склад мови (лексику) й слово (лексему) як його...