Category: Статистика

Середня гармонійна

Середня гармонійна буває простою та зваженою. Сер. гармонійна проста – це обернена до сер. арифметичної з обернених інд.значень ознаки “x”: xср=n / å1/x.  Проте...

Середня арифметична

застосовується при умові, коли сума індивідуальних значень ознаки дорівнює загальному обсягу  цієї ознаки. Вона застосовується в тих випадках, коли дані не згруповані тобто середня...

Середні величини

Середня в статистиці – це узагальнюючий показник, який відображає типовий, характерний рівень варіаційної ознаки, що вивчається  по конкретній статистичній сукупності. Типовий рівень ознаки формується...

Види залежностей

При вивченні причинних залежностей між сусп-економ. явищами, ті економ.показники, які виступають в ролі причини наз-ся факторними ознаками(x1, x2,…,xn), а ті, що є наслідком –...

Середньозважені індекси

В окремих випадках виникає необхідність перетворення агрегатної форми індекса в якусь іншу форму, тотожну агрегатній. Такою формою може бути середньо-зважений арефметичний або сер-зваж.гармонійний. Вибір...

Агрегатна форма ін-сів як основна

Однією з основних форм економічних ін-сів є агрегатна форма. Для прикладу побудуємо агрегатну форму загальних ін-сів цін, фізичного обсягу т/обороту та т/обороту у фактичних...