Category: OOŚ

Słownik wybranych pojęć z zakresu OOŚ

Analiza porealizacyjna: Są to studia i badania mające na celu porównanie charakteru i/lub wielkości prognozowanych oddziaływań zidentyfikowanych i opisanych w raporcie OOS z oddziaływaniami,...

Geneza i rozwój terminologii OOŚ

Pierwszą pracą zawierającą zagadnienia sformalizowanej oceny oddziaływania na środowisko był artykuł M. S. Zakrzewskiego opublikowany w czasopiśmie „Człowiek i Środowisko” w 1997 roku w...

Ocena oddziaływania na środowisko

Rozwój OOS w określonym państwie determinowany jest zwykle takimi czynnikami jak: kształt obowiązującego systemu polityczno – ekonomicznego; ramy prawne i organizacyjne; struktury administracyjne; systemy...