Category: Менеджмент

Чинники, які впливають на рівень матеріальної мотивації

Під матер мотивацією розумують прагнення достат­ку, певного рівня добробуту, матер стандарту життя. Праг­нення людини до поліпш свого добробуту обумовлює необхідність збільшення трудового внеску, а...

Центри оцінювання персоналу, їх переваги у порівнянні з іншими методами оцінювання персоналу

Атестація зазвичай проводиться методом станд оцінок. Хоча цей метод має певні переваги (простота, уніфікованість атестації всіх співроб), він не позбавлений і недоліків, насамперед суб’єктивності...

Характеристика та відмінності політики менеджменту персоналу в умовах бюрократичної та патерналістської моделей ринку праці

Політика МП організації –  система теоретичних поглядів, ідей, принципів, які визначають основні напрями роботи з персоналом, її форми й методи. Існує 2 типи моделей...