Category: Інформатика

Масиви даних

Масив — це структурована сукупність фіксованої кількості елементів одного типу, доступ до яких здійснюється за допомогою індексів. Елементи масиву називаються індекс­ними змінними. За кількістю...

Циклічні програми

Циклічними програмами називають програми, в яких реалізовано команди циклу. У Паскалі передбачено три різновиди операторів циклу: цикл із передумовою, цикл з післяумовою, цикл із...

Програми з галуженням

Команди галуження — це складові командами, у яких на відміну від простих команд присутні умови, в залежності від істинності яких виконуються або не виконуються...

Лінійні програми

Лінійними називаються програми, що складаються з простих команд (операторів). Простими командами (простими вказівками алгоритму) називаються команди, які не використовують умови при своєму виконанні. До...

Типи даних в Паскалі

З точки зору програмування величини — це дані, якими оперує програма і які потребують місця в пам’яті комп’ютера. Залежно від формату представлення значень величини...

Елементи мови Паскаль

Основними елементами мови Паскаль є символи, слова, вирази, команди (оператори). Символи — нероздільні знаки, які оброб­ляє транслятор мови. Слова — мінімальна смислова одиниця мови,...

Алгоритмічна мова Паскаль (Pascal)

Алгоритмічна мова Паскаль (Pascal) названа на честь французького математика XVII ст. Блеза Паскаля, який був творцем першої механічної обчислювальної машини. Автор мови — професор...

Класифікація мов програмування

Мови програмування високого і низького рівнів. Програми для перших ЕОМ складалися машинною мовою, вельми далекою від понять, якими оперує людина. Алфавіт машинної мови складається...