Category: Філософія

Спростування

Спростування – обґрунтування хибності тези або невідповідності правилам доведення тези, аргументі чи демонстрації. Відповідно розрізняють такі види спростування: -спростування шляхом критики тези – обґрунтування...

Правила доведень (правила тези, правила аргументів, правила зв’язку тези з аргументом)

Операція доведення підпорядковується певним правилам, порушення яких спричиняє відповідні помилки. Не положення може бути тезою, оскільки істинність одних уже встановлена, а в обґрунтуванні інших...

Види доведень

Залежно від способу встановлення істинності тез розрізняють пряме і непряме доведення. Пряме доведення – доведення,  в якому з аргументів, пов’язаних за певною схемою міркування,...

Логічна характеристика доведення

Доведення – багатозначне поняття уже хоча б тому, що доводити – це обґрунтовувати, а обґрунтування можна здійснити як шляхом безпосереднього звертання до дійсності (вдаючись...

Аналогія, її різновиди

Аналогія – традуктивний умовивід, в якому на підставі подібності двох предметів в одних ознаках робиться висновок про подібність їх в інших ознаках. Прикладом аналогії...

Індуктивні умовиводи

Умовивід – це форми мислення, у якій з одного чи кількох істинних суджень на основі певних правил виводи виводять нове судження. Структура: засновок, висновок,...

Полісилогізми

Полісилогізмом називаються два або декілька простих категоричних силогізмів, пов”язаних один з одним так, що висновок одного є засновком для іншого: 1.Прогресивний полісилогізм-висновок попереднього силогізму...

Категоричний силогізм (КС)

Категоричний силогізм – опосередкований дедуктивний умовивід, який складається з двох засновників(посилань) і висновку, які є категоричними судженнями. Так умовивід „Всі паралелограми – чотирикутники, а...